White PVC Ball Valve with Union - 1.5" Slip to Slip